بازدیدها: 26

Four Columns & Image on Top

اهداف

بازدیدها: ۳۰۰ دفتر معماری چارچوب در سال ۱۳۸۷ در شهر اصفهان با شماره ثبت ۳۴۳۷۴ تاسیس گردید و فعالیت خود را در زمینه مشاوره ،طراحی معماری ،طراحی داخلی، طراحی فضای سبز، برنامه ریزی و تحقیق و همچنین  اجرای پروژه های ساختمانی با کاربرد های گوناگون و در ابعاد مختلف آغاز نمود.کارشناسان و مهندسین  ارشد این…

اعضای گروه

بازدیدها: ۵۱۳سید حامد جعفری /کارشناسی ارشد معماری آزاده گمینیان/کارشناسی ارشد هنراسلامی

پلان

بازدیدها: ۳۲۱ پلان معماری اصطلاحی است که در صنعت معماری و طراحی سازه های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع نقشه ای که توسط یک معمار طراحی می شود و شامل اطلاعات مورد نیاز در خصوص سازه مورد نظر است پلان نام دارد. داده هایی که در پلان معماری وجود دارند بسیار حائز…

ساختمان و معماری

بازدیدها: ۳۱۹نوشته

Loading blog posts...

Three Columns & Image on Top

اهداف

بازدیدها: ۳۰۰ دفتر معماری چارچوب در سال ۱۳۸۷ در شهر اصفهان با شماره ثبت ۳۴۳۷۴ تاسیس گردید و فعالیت خود را در زمینه مشاوره ،طراحی معماری ،طراحی داخلی، طراحی فضای سبز، برنامه ریزی و تحقیق و همچنین  اجرای پروژه های ساختمانی با کاربرد های گوناگون و در ابعاد مختلف آغاز نمود.کارشناسان و مهندسین  ارشد این…

اعضای گروه

بازدیدها: ۵۱۳سید حامد جعفری /کارشناسی ارشد معماری آزاده گمینیان/کارشناسی ارشد هنراسلامی

پلان

بازدیدها: ۳۲۱ پلان معماری اصطلاحی است که در صنعت معماری و طراحی سازه های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع نقشه ای که توسط یک معمار طراحی می شود و شامل اطلاعات مورد نیاز در خصوص سازه مورد نظر است پلان نام دارد. داده هایی که در پلان معماری وجود دارند بسیار حائز…

Loading blog posts...

Two Columns & Image on Top + Post Date

اهداف

اعضای گروه

One Column & Image on Top + Post Date + Link Button

اهداف

اعضای گروه

Image on Left + Random Posts

You can choose how your posts will appear, sorted by date, custom, random, and other types… you choose.

اهداف

بازدیدها: ۳۰۰ دفتر معماری چارچوب در سال ۱۳۸۷ در شهر اصفهان با شماره ثبت ۳۴۳۷۴ تاسیس گردید و…

مشاوره

بازدیدها: ۱۸۵نوشته

landscape6

Fashions fade, style is eternal

بازدیدها: ۲۰۴Fanny pack beard pop-up twee tote bag DIY. Whatever PBR iPhone, lo-fi locavore you probably haven’t heard…

Loading blog posts...

Masonry Blog Posts

Loading blog posts...
Translate »
error: