بازدیدها: 26

Four Columns & Image on Top

اهداف

بازدیدها: ۳۲۱ دفتر معماری چارچوب در سال ۱۳۸۷ در شهر اصفهان با شماره ثبت ۳۴۳۷۴ توسط سید حامد جعفری ،تاسیس گردید و فعالیت خود را در زمینه مشاوره ،طراحی معماری ،نمای ساختمان،طراحی داخلی، طراحی فضای سبز، برنامه ریزی و تحقیق و همچنین  اجرای پروژه های ساختمانی با کاربرد های گوناگون و در ابعاد مختلف آغاز…

اعضای گروه

بازدیدها: ۵۴۹سید حامد جعفری /کارشناسی ارشد معماری آزاده گمینیان/کارشناسی ارشد هنراسلامی

پلان

بازدیدها: ۳۳۹ پلان معماری اصطلاحی است که در صنعت معماری و طراحی سازه های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع نقشه ای که توسط یک معمار طراحی می شود و شامل اطلاعات مورد نیاز در خصوص سازه مورد نظر است پلان نام دارد. داده هایی که در پلان معماری وجود دارند بسیار حائز…

ساختمان و معماری

بازدیدها: ۳۳۵نوشته

Loading blog posts...

Three Columns & Image on Top

اهداف

بازدیدها: ۳۲۱ دفتر معماری چارچوب در سال ۱۳۸۷ در شهر اصفهان با شماره ثبت ۳۴۳۷۴ توسط سید حامد جعفری ،تاسیس گردید و فعالیت خود را در زمینه مشاوره ،طراحی معماری ،نمای ساختمان،طراحی داخلی، طراحی فضای سبز، برنامه ریزی و تحقیق و همچنین  اجرای پروژه های ساختمانی با کاربرد های گوناگون و در ابعاد مختلف آغاز…

اعضای گروه

بازدیدها: ۵۴۹سید حامد جعفری /کارشناسی ارشد معماری آزاده گمینیان/کارشناسی ارشد هنراسلامی

پلان

بازدیدها: ۳۳۹ پلان معماری اصطلاحی است که در صنعت معماری و طراحی سازه های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع نقشه ای که توسط یک معمار طراحی می شود و شامل اطلاعات مورد نیاز در خصوص سازه مورد نظر است پلان نام دارد. داده هایی که در پلان معماری وجود دارند بسیار حائز…

Loading blog posts...

Two Columns & Image on Top + Post Date

اهداف

اعضای گروه

One Column & Image on Top + Post Date + Link Button

اهداف

اعضای گروه

Image on Left + Random Posts

You can choose how your posts will appear, sorted by date, custom, random, and other types… you choose.

اهداف

بازدیدها: ۳۲۱ دفتر معماری چارچوب در سال ۱۳۸۷ در شهر اصفهان با شماره ثبت ۳۴۳۷۴ توسط سید حامد…

landscape1

Vimeo Post

بازدیدها: ۲۳۰ Breakfast agreeable incommode departure it an. By ignorant at on wondered relation. Enough at tastes really…

ساختمان و معماری

بازدیدها: ۳۳۵نوشته

Loading blog posts...

Masonry Blog Posts

Loading blog posts...
Translate »
error: