رتبه نخست طراحی مقبره شهدای گمنام دانشگاه آزاد دولت آباد

بازدیدها: 38

رتبه نخست مسابقه طراحی مقبره شهدای گمنام دانشگاه آزاد دولت آباد

 

طراح : سید حامد جعفری

سال طراحی : ۱۳۹۴

وضعیت اجرا: طرح اجرا نشده

کارفرما: دانشگاه آزاد دولت آباد

error: