-دفتر معماری چارچوب در سال 1387 توسط سید حامد جعفری تاسیس شد و شرکت متشکل از متخصصین مجربی است که خدمات جامع طراحی معماری، طراحی داخلی با در نظرگیری، کلیه مصوبات شهرداری را به مشتریان خود اعم از مسکونی، تجاری و سازمانی در ایران و سایر کشورها ارائه می دهد.

-تاکید اساسی دفتر بر بهترین و فنی ترین خدمات رسانی به مشتریان است. ما به عنوان عضو تیم و ارائه خدمات محدود در یک پروژه آشنا هستیم. پروژه ها با تعهد به کیفیت طراحی شده با رویکردی منظم نسبت به محدودیت های پروژه و نیازهای مشتریان اجرا می شوند.

-به دلیل تاکید بر ارائه خدمات مورد نیاز و مناسب بنا به نیاز هر پروژه ، اندازه شرکت عمداً محدود شده است تا بالاترین درجه ورودی و نظارت پروژه را بر روی تمام پروژه ها توسط مدیر و همکاران خود حفظ کند.

Charchoob Architecture Office, It was founded in 2008 by Seyed Hamed Jafari and is a firm of experienced professionals offering comprehensive services in architecture, interior design and all municipal approvals to residential, commercial, and institutional clients in Iran and Other countries.

Emphasis is placed on service to our clients. We are familiar with participating as a team member and providing limited services on a project. Projects are executed with a commitment to quality designed with a disciplined approach to project constraints and clients needs. Emphasis is placed on providing the required and appropriate services as determined by each individual projects needs.

The firm is deliberately limited in size to maintain the highest degree of input and project supervision on all projects by its principal and associates.

error: